Tel:031-33932224-26-27

مقدمـه:

سالهاست که باغچه های بزرگ حیاطهای قدیمی به شکل گلدان های زینتی کوچک به آپارتمان ها کوچ کرده و تقاضا برای ایجاد فضای سبز در محیط های بسته افزایش یافته است. اما نگهداری و مراقبت از این گیاهان زینتی مسئله ای است که همواره با آن مواجه هستیم. زرد شدن برگهای گیاهان، ریزش ناگهانی برگها بر اثر تنش های جابجایی گلدان، آفت هایی که ناخواسته گیاه را آلوده می کنند و مواردی از این دسـت همیشـه جـزو نـگرانـی های علاقه مندان به  نگهداری گلها و گیاهان آپارتمانی بوده است.

این قضیه آنجا بیشتر به چشم می آید که می بینیم وجود چند گلدان گل زینتی شاداب و سالم تاثیر بسیار زیادی در روحیه بخشی به اعضای خانواده دارد و به بهبود کیفیت هوای منزل نیز کمک می کند.

شرکت فراکوش سپاهان با درک این نیاز موجود در بازار و عدم دسترسی سریع افراد به سموم و کودهای مورد نیاز گیاهان، بسته کامل مراقبت از گلها و گیاهان آپارتمانی طراوت را با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه تهیه و روانه بازار کرده است. علاوه بر این تلاش شده با ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی تا حد امکان به بهبود شرایط و سلامت گیاهان منزل و محیط کار افراد کمک شایانی شود.

 

5 محصول پر کاربرد که برای اکثر گلهای آپارتمانی رایج در فضاهای بسته مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

1 - غذای کامل گیاه طراوت (عناصر ریزمغذی)

این محصـول بـا هـدف کاهـش اثرات ناشی از کمبود عناصـر مغـذی و افزایـش شادابــی گیـاه، فرمولــه و تولید شده است که توصیه می شود بـه طـور مرتـب و در فواصل زمانی منظم و ثابت (2 تا 4 هفته یکبار )  بصورت مه پاشی روی گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی ها:

1-غنی شده با محرک های رشد.

2-قابلیت جـذب سریـع.

3- رفع زردی گیاه.

2 - محلول افزایش گلدهی طراوت

این محصول با هدف افزایش گلدهی و همچنین ماندگاری گل و میوه گیاهان گلدار، فرموله و تولیـد شده است.

ویژگی ها:

1- حاوی عناصر موردنیاز گیاه برای افزایش سریع گلدهی.

2-افزایش زمان ماندگاری گل.

3-افزایش میوه دهی گیاه.

 

3 - محلول افزایش رشد رویشی گیاه طراوت

ایـن محصـول بـا هـدف افـزایش رشـد رویـشی گیاه ترکیب بندی و تولید شده است. استفاده از این محصول در فواصل منظم (2 تا 4 هفته یکبار) و بصورت مه پاشـی  باعث افزایش حجم شاخه و برگ گیاه می شود.

ویژگی ها:

1-         با قابلیت جذب سریع.

2-افزایش دهنده رشد رویشی و سبزینگی گیاه.

3-غنی شده با محرکهای رشد.

4 - محلول ضد تنش طراوت

این محصول با هدف سازگاری سریع تر گیاه با شرایـط محیطی جدید و کنترل و کاهش اثر تنشهـای ناشی از جابجایی گلدان بر گیاه، فرموله و تولید شـده است.

ویژگی ها:

1-         با قابلیت جذب سریع.

2-دارای عناصر موثر در سازگاری گیاه.

3-ضد تنشهای محیطی.

 

5 - محلول آفت کش طراوت

از مهمتریـن نگرانی هـای موجـود در مورد گلها و گیاهـان، وجـود آفـت ها و حشـرات کوچـک است که بصـورت کاملا بـی صدا شروع به تخریب گل های زیبای ما می کنند از جمله این موجودات حشره ای به نـام (سفیـد بالـک)  است که در چند سـال اخیـر باعث  نابودی بسیـاری از گلها و گیاهان شده است.

این محصول پس از مصرف با ایجاد قشر روغنـی نازک غیـر قابل نفوذ روی بدن حشـرات و  نیـز تخم  آنهـا از طریق  بستن  منافذ  تنفسی  باعـث  خفه  شدن  تخم لارو، حشـره نابالغ و کنـه ها می شـود و به همین طریق باعث از بین رفتن حشرات بالغ نرم تن می گردد. بنابرایـن برای دست یابی به نتیجه مطلـوب، سم پاشی باید به طور کامل باعث پوشانـدن سطح بدن حشـرات گردد.

 

تذکرات:

- هنـگام استفـاده از هریک از محلـول ها تا 48 ساعـت از محلول دیگری استفاده نشود.

- همه محلول ها ی طراوت برای مه پاشی بـر روی برگ ها فرمولـه شـده ولـی بـرای نتیجـه گیری موثـر تر می تـوان محلول را به خاک گلدان اضافه کرد.

- پیشنهـاد می شـود محلـول ضد تنـش ، رشـد و رویشی و غذای کامـل از طریق خاک (1 درب بطری در 1  لیوان آب) اضافـه شود، و محلـول گلدهـی وآفت کش اسپری شوند.

- از پاشیـدن محلـول بـر روی گل گیاه خـودداری فرمایید.

- درصورتی که برای اولین باراست از این محصول استفاده می نمایید ، توصیه می گردد، ابتدا آن را بر روی چنـد برگ گیاه اسپری نموده و بعد از 48 ساعـت در صورت عدم بروز مشکلاتی مانند سوختـگی وتغییر رنـگ نا مطلوب در برگ، کل گیاه را محلول پاشی نمایید.

 

توجه:

 

محصولات این بسته، مخصوص گیاهان آپارتمانی  و باغچه های کوچک خانگی است. از استفاده کردن در مورد کاکتوسها،  گیاهان گوشتی، بن سای،  و تراریوم خودداری نمایید.

 

 

1-هنگامیکه گل ها و گیاهان در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند از اسپری محلول خودداری کنید.

 

2- سری اسپری آفت کش فقط برای همین محلول استفاده شود و از اسپری دیگر برای مابقی محلول ها می توانید استفاده کنید.

 

3- بسته محلول ها دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 

4- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 

5- در صورت تماس با چشم آن را فورا با آب بشویید!